Jogpontok projekt logója
Jogpontok projekt logója
Széchenyi 2020 logója
Akadálymentes változat

A jogsegélyszolgálat területei

Munkajog

A jogszabályi környezet és a legfontosabb, amelyet alapul vesznek a közreműködő jogászok: a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak és közszolgák, kormánytisztviselők jogállására vonatkozó törvények. Munkavédelem, munkaügyi ellenőrzés, bérgarancia, a munkaidő, pihenőidő/szabadság, munkaügyi kollektív és jogviták. A foglalkoztatás kedvezményei és terhei, álláskeresők támogatásai, foglalkoztatási törvény, esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód. A munkaügyi/munkavédelmi bírságok, munkavégzéssel összefüggő szabálysértések, elvárt béremelés, minimálbér és garantált bérminimum.
Bővebben

Társadalombiztosítási jog

A szolgáltatásnyújtás által lefedett témakörök: nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszer, nyugdíj- és egészségügyi járulékok, szociális hozzájárulási adó, kedvezmények, START kártya és bérkompenzáció, az egyes igénybe vehető ellátások és feltételeik, öngondoskodási lehetőségek, a biztosítás nélküliek helyzete.
Bővebben

Társasági- és cégjog, szervezeti jog, vállalkozások joga

Lefedett területek: cégalapítási tennivalók, vállalkozóvá válás, cégeljárás, csőd és felszámolás, végrehajtási ügyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közhasznú tevékenységek; vállalkozásokat támogató szolgáltatási csomag, többek között a kedvezményes kamatozású hitelkonstrukciók, garanciavállalások, banki hitelek, pályázati úton elnyerhető, vissza nem térítendő támogatások.
Bővebben

Adójog

Adójogi kérdésekben kizárólag magánszemélyek fordulhatnak a JOGpont irodákhoz, csak konkrét jogi kérdésekkel kapcsolatban. Kizárólag magánszemélyeknek nem a gazdasági tevékenységük során felmerülő konkrét ügyeiben, illetve önálló tevékenység (őstermelői tevékenység, családi gazdaság működtetése, egyéni vállalkozás stb.) megkezdéséhez szükséges vállalkozási tanácsadás a kezdést megelőzően. Egyéni vállalkozóvá válás feltételei, tevékenység végzése és szüneteltetése, személyi jövedelemadó bevallásának szabályai és munkajogi relevanciái.
Bővebben

A jogsegély-szolgálati tevékenység tartalma

A. Tájékoztató tanácsadás

A tájékoztató tanácsadás a munkavállalók, munkáltatók, egyéni és kisvállalkozást alapítani szándékozók részére biztosított jogi információszolgáltatást jelent, ahol az ügyfél általános információkat kap a kérdésére, jogokról és a kötelezettségekről, releváns jogszabályokról, azok tartalmáról és az ügyfélre vonatkozó szabályairól, a követhető/követendő eljárásokról, a hatósági ügyintézés helyéről, a félfogadási időről.

Ami a jogsegély-szolgálati formákat illeti, teljes körűen igénybe vehető: online jogsegélyszolgálat, telefonos jogsegélyszolgálat, e-mailes jogsegély, személyes ügyfélfogadás, illetve a JogÁsz Napok keretében is lehetősége van az ügyfeleknek tájékozódni.

B. Személyre szabott jogi tanácsadás

A személyre szabott jogi tanácsadás (jogvédelem, jogérvényesítés, jogi tanácsadás) alapvetően a program által lefedett jogterületeken vehető igénybe. Ide tartoznak a munkajogi, társadalombiztosítási jogi, munkavállalással, alkalmazással és vállalkozóvá válással összefüggő, továbbá adójogi területeken felmerülő kérdések.

A szolgáltatás keretei között az ügyfél meghallgatása után, az ügyre vonatkozó jogszabályok ismeretében javaslattételre kerül sor az ügy megoldására. Ezen túl arra is mód van, hogy a közreműködő jogász felhívja az ügyfél figyelmét, hova forduljon további segítségért (hatóság, intézmény stb.

  • A jogsegély-szolgáltatás ilyen típusú tartalommal személyesen vehető igénybe a személyes ügyfélfogadás, illetve a JogÁsz Napok keretén belül; a jogterületek lefedettsége ebben az esetben teljes körű. 
  • Amennyiben az ügyfél részéről a jogterületek teljes lefedettsége merül fel igényként, ám személyes találkozásra nincs mód, személyre szabott jogi tanácsadást ennek ellenére igénybe vehet telefonos, illetve online jogsegély formájában.
  • Ha pedig az ügyfél szempontjából nem feltétlenül a teljes körű jogi tartalom elérése a cél, kérdése gyorsabban megválaszolható, egyszerűbb ügyekről van, akkor az online jogsegély áll rendelkezésre.

C. Iratszerkesztés

Az iratszerkesztési folyamat keretében:

  • A jogász átadja az ügyfélnek azt az okiratot/iratmintát/iratmintákat, amelynek kitöltése után az ügyfél megkezdheti vagy elintézheti ügyét
    • Igénybe vehető megfelelő iratminta átadásával/küldésével: személyes ügyfélfogadás, JogÁsz Napok, e-mailes jogsegélyszolgálat.
    • Igénybe vehető megfelelő iratminta-ajánlással (letölthető honlapról): telefonos jogsegélyszolgálat, online jogsegélyszolgálat.

A jogász segítséget nyújt az okirat kitöltésében, iratszerkesztésben. A jogász vállalja az ügyfél egyszerű, azonnal elkészíthető, kizárólag egyoldalú nyilatkozatainak megszerkesztését, ha a nyilatkozat a jogsegélyszolgálat jogterületébe tartozó ügyet érint és az iratminta kitöltésével, iratminta-szerkesztéssel megoldható, valamint típusa szerint kérelem, figyelmeztetés vagy felszólítás. Az iratszerkesztés nem terjed ki pl. bírósági/hatósági eljárással és ügyintézéssel, cégeljárással kapcsolatos nyilatkozatokra, beadványokra és szerződések ellenjegyzésére (továbbiakban: iratszerkesztés).

  • Igénybe vehető: személyes ügyfélfogadás.

Ki hogyan veheti igénybe az ingyenes Jogsegélyszolgálatot?

Nyugdíjas, álláskereső, munkavállaló, vállalkozó, munkáltató, tanuló – egyszóval bárki. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogászok csak a területükhöz tartozó jogszabályok  (Jogsegélyszolgálat területei) vonatkozásában feltett kérdésekre tudnak válaszolni, azok tartalmáról adhatnak felvilágosítást, tanácsot.

A fentieken túl Közép-Magyarország területén lakóhellyel rendelkező munkavállaló számára nyújtott szolgáltatás csak azzal nyújtható személyes ügyfélfogadás keretében, ha bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiók valamelyikében, és a szolgáltatás helyszíne a tartózkodási helye szerinti régióban van. Közép-magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozás szempontjából hasonló a helyzet: ha a kevésbé fejlett régiók valamelyikében fiókteleppel rendelkezik, és a szolgáltatás helyszíne a fióktelep szerinti régióban van, részesülhet ingyenes jogsegélyben.