Jogpontok projekt logója
Jogpontok projekt logója
Széchenyi 2020 logója
Akadálymentes változat

Alternatív Vitarendezési Szolgálat

Pályázati Felhívás

a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat konvergencia régióinak névjegyzékébe történő jelentkezésről

A jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása elnevezésű GINOP-5.3.3.-18 kódszámú projekt keretében 2019. július 1. napi kezdettel, 2021. december 31. napjáig tartó időszakban folytatólagosan felállításra kerül a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (továbbiakban: MTVSZ). Az MTVSZ működése az ország 6 kevésbé fejlett régiójában a fenti GINOP Projekt keretében valósul meg, míg a Közép-Magyarország régióban az MTVSZ szolgáltatását a Pénzügyminisztérium biztosítja költségvetési forrásból. Az MTVSZ-nek régiónként legalább 5 fő névjegyzékben szereplő taggal kell rendelkeznie.

Az MTVSZ jelen pályázat útján kiválasztásra kerülő tagjainak feladata, hogy személyes közreműködésükkel hozzájáruljanak a Dél-Alföldi, az Észak-Magyarországi, a Közép-Dunántúli, az Észak-Alföldi, a Dél-Dunántúli és a Nyugat-Dunántúli régióban felmerülő kollektív munkajogi érdekviták hatékony és gyors rendezéséhez, elősegítve ezzel a felek közötti bizalom helyreállását, a munkabéke megőrzését, továbbá a munkaügyi kapcsolatok kultúrájának fejlesztését.

A konvergencia régiókban az MTVSZ működése jelenleg biztosított, azonban a fent jelzett GINOP-5.3.3-18 Projektre tekintettel ismételten szükséges az MTVSZ Dél-Alföldi, Észak-Magyarországi, Közép-Dunántúli, Észak-Alföldi, Dél-Dunántúli és Nyugat-Dunántúli régiók természetes személy (névjegyzékben szereplő) tagjainak pályázati eljárás keretében történő kiválasztása.

A kiválasztás szakmai szempontjai:

 • magyar nyelvtudás,
 • büntetlen előélet,
 • jogi egyetemi végzettség,
 • munkaügyi kapcsolatok területén szerzett (igazolható) tapasztalat,
 • jó kapcsolatteremtő, kommunikációs és együttműködési készség, képesség,
 • szociális partnerek általi ismertség és elfogadottság a Dél-Alföldi, az Észak-Magyarországi, a Közép-Dunántúli, az Észak-Alföldi, a Dél-Dunántúli és a Nyugat-Dunántúl régiók területének valamelyikén.

További bírálati szempont:

 • előnyt jelent az MTVSZ névjegyzékében betöltött korábbi tagság.

A pályázónak csatolnia kell:

 • szakmai önéletrajzát,
 • végzettségét, képzettségét, szakmai tapasztalatát igazoló dokumentumok egyszerű okirati
 • másolatát,
 • a büntetlen előélet igazolásához harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy igazoló szelvényt annak igényléséről,
 • nyilatkozatot arról, hogy az MTVSZ Kódexben foglaltak betartását vállalja,
 • a jelentkezéshez ajánlások, referenciák csatolhatók,
 • hozzájáruló nyilatkozatot az adatkezeléshez (melléklet).

A pályázó természetes személy által elvégzendő szakmai feladatok:

A pályázók alternatív vitarendezési eljárások biztosításával kapcsolatos részletes szakmai feladatait a GINOP-5.3.3-18 Projekt pályázati felhívása, valamint az MTVSZ Kódex rendelkezései tartalmazzák részletesen. Mindkét dokumentum a felhívás mellékleteként letölthető.

Az MTVSZ tagja megbízási keretszerződés alapján a vonatkozó jogszabályban és az MTVSZ Kódexében foglaltak szerint meghatározott békéltetői és/vagy egyeztetői és/vagy közvetítői és/vagy tanácsadási és/vagy döntőbírói feladatokat lát el, amennyiben erre irányuló egyedi megbízást kap.

Egyéb feladatai körében:

 • részt vesz a szolgáltatás nyújtására vonatkozó, központilag koordinált működési szabályzat megújításában, felülvizsgálatában;
 • teljesíti a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget;
 • biztosítja a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a Munkástanácsok Országos Szövetsége részére a személyiségi jogok védelmére vonatkozó rendelkezések figyelembevételével;
 • egyéni szintű, anonimizált nyilvántartást vezet;
 • együttműködik a többi régiós Kedvezményezettel és a Pénzügyminisztérium Munkaerőpiaci Szabályozási Főosztályával az egységes és koordinált működés, a költséghatékonyság és az információáramlás elősegítése érdekében.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 24. (hétfő) 17:00

A pályázatot és mellékleteit a Munkástanácsok Országos Szövetségének címezve kérjük elektronikus úton benyújtani az alábbi e-mail címre: mosz@munkastanacsok.hu

A levél tárgymezőjébe kérjük feltüntetni: PÁLYÁZAT MTVSZ névjegyzék, régió megjelölése szükséges

A hiányosan beérkezett pályázati anyag feladóját a Munkástanácsok Országos Szövetsége hiánypótlásra hívja fel. A jelentkezőnek a hiánypótlásra 5 munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben a jelentkező a megadott határidőben a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a Munkástanácsok Országos Szövetsége a pályázatot elutasíthatja.

A pályázatokat erre a célra létrehozott bizottság értékeli. A bizottság döntéséről a pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést. Az értékelő bizottság döntésével szemben fellebbezésnek, illetve egyéb eljárásnak helye nincs. Az értékelő bizottság a pályázatokat összesíti, majd az étékelés alapján rangsorolt pályázókat a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának Monitoring Bizottsága is véleményezi. Ezt követően a Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős Államtitkár egyetértése esetén, a pályázó az MTVSZ névjegyzékbe kerül. A névjegyzékbe kerülésről, illetve annak esetleges elmaradásáról a pályázók értesítést kapnak.

Mellékletek:

Alternatív Vitarendezési Szolgálat

Köszönjük, hogy igénybe kívánja venni a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat szolgáltatásait. Jelenleg a szolgáltatás ismét elérhető a GINOP-5.3.3-15, 2019. július 1-je után a GINOP-5.3.3-18 konstrukció keretében.

A GINOP 5.3.3-15 pályázati konstrukció keretében létrehozott Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a kollektív munkaügyi kapcsolatok működéséhez hazánkban. Egyik feladata, hogy segítse a kollektív érdekviták szereplőit abban, hogy kölcsönösen előnyös megállapodásokat tudjanak kötni egymással, figyelembe véve és tiszteletben tartva a másik fél érdekeit. Másik célja, hogy még a viták kialakítása előtt támogassa a felek kommunikációját, tanácsokat adjon, és segítse a közös álláspont kialakítását.
 
A Szolgálat a kollektív munkaügyi vitás helyzetek feloldására, és azok kialakulásának megelőzésére jött létre. Ebből következően a kollektív munkaügyi kapcsolatok szereplői, különösen a szakszervezetek, üzemi tanácsok és munkáltatók tudják igénybe venni a közreműködését. A nagyvállalatok mellett a KKV szektor, a versenyszféra mellett a tág értelemben vett közszféra munkáltatói és munkavállalói számára is elérhető a Szolgálat. Az egyéni vitás kérdések rendezése viszont nem tartozik a hatáskörébe.
 
A Szolgálat tagjaiból álló régiós névjegyzék személyi összetétele a szakmai - munkajogászi - hozzáértésre és függetlenségre is garancia kíván lenni.
 
Az eljárás a félnek jelen elektronikus felületen beküldött kérelmével indul.

Ugrás a kérelem beküldéséhez

A Szolgálat Eljárási és Magatartási Kódexe elérhető itt.

A Szolgálatról egy rövid bemutatkozó anyagot itt olvashat.

Kérdés esetén írjon a toth.ildiko@jogpontok.hu címre, vagy hívja a (+36) 1-275-1445 telefonszámot.

A szakértői, tanácsadói jegyzékbe történő jelentkezés folyamatos, jelentkezni a palyazat@jogpontok.hu címen lehet az önéletrajz elküldésével!