Jogpontok projekt logója
Jogpontok projekt logója
Széchenyi 2020 logója
Akadálymentes változat

Új jogi kiadványok

Adatkezelés a munkajogban (letölthető pdf)
A Dél-Alföldi JOGpontok projekt keretében az „Adatkezelés a munkajogban” című kiadvány készült el. „A személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25. napján történő alkalmazhatóvá válásával jelentősen átszabta mind a munkavállalók, mind pedig a munkáltatók életét.” Az Adatkezelés a munkajogban című kiadvány az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat, kötelezettségeket, jogokat ismerteti.

A munkaidő, különös tekintettel a munkaidőkeretben történő munkavégzésre (letölthető pdf)
Az Észak-Magyarországi JOGpontok projekt keretében elkészült „A munkaidő, különös tekintettel a munkaidőkeretben történő munkavégzésre” című kiadvány azt a kérdéskört járja körül, hogy hol húzódik a munkaidő határa, hogyan fejeződhet ki munkaidő-beosztás formájában a munkajog szociális oldala, valamint hogyan növelheti versenyképességét a munkáltató a munkaerő-igényhez igazított foglalkoztatással. „A kiadványban a szabályozás áttekintése során kiemelt figyelmet fordítunk a munkaidőkeret formájában megvalósuló munkaidő szervezési szempontokra.”

A járványhelyzet munkajogi és társadalombiztosítási jogi kérdései – különös tekintettel a hatósági karanténra (letölthető pdf)
A Nyugat-Dunántúli JOGpontok projekt keretében, „A járványhelyzet munkajogi és társadalombiztosítási jogi kérdései – különös tekintettel a hatósági karanténra” című kiadvány jelent meg. „A 2020. évben megjelent koronavírus (COVID-19) következtében számos olyan munkajogot érintő változás következett be, ami sok esetben alapjaiban megváltoztathatta a felek között – akár már járványhelyzet előtt – létrejött munkaviszony tartalmát.” A kiadványban áttekintésre kerülnek azok a munkajogot és a társadalombiztosítási jogot érintő kérdések, melyek a járványhelyzet következtében gyakran felmerülnek.

A honvédelmi alkalmazotti jogviszony munkajogi sajátosságai (letölthető pdf)
Az Észak-Alföldi JOGpontok projekt keretében készült el „A honvédelmi alkalmazotti jogviszony munkajogi sajátosságai” című kiadvány. „2019. január 1-jével a Haj.tv „honvédelmi alkalmazott” elnevezéssel egy új ágazati foglalkoztatási jogviszonyt vezetett be.” A kiadvány a honvédelmi alkalmazotti jogviszony legfontosabb jellemzőit mutatja be.

Munkajogi perek (letölthető pdf)
„A munkajogi érdek- és jogviták területe abban az esetben kerül az előtérbe, ha megbomlik a felek együttműködésének egyensúlya, általában valamelyik fél vélt vagy valós kötelezettségszegésének nyomán.” A Dél-Dunántúli JOGpontok projekt keretében készült kiadványban mind a munkavállalók, mind a munkáltatók hasznos tanácsokat találnak a munkaügyi perek és szélesebb körben a munkaügyi érdek és jogviták kérdéseivel kapcsolatban.

A táppénz alatti elbocsátás lehetősége (letölthető pdf)
A Dél-Dunántúli JOGpontok projekt keretében készült kiadványban a témakör hatályos jogszabályi hátterét ismertetjük, a táppénz intézményét magába foglaló társadalombiztosítás kialakulásának összefoglaló elemzésével, a táppénz, valamint a munkaviszony, a munkaviszony megszüntetés összefüggéseinek részletszabályaival, valamint a táppénz alatti munkaviszony megszüntetés jogszerű és jogellenes eseteivel egyetemben.