Jogpontok projekt logója
Jogpontok projekt logója
Széchenyi 2020 logója
Akadálymentes változat

Jogi kiadványok

Új jogi kiadványok

JOGpontok projektek keretében megjelentek ÚJ KIADVÁNYAINK, melyek célja a munkavállalók, munkáltatók, szakszervezetek, munkáltatói érdekképviseletek, valamint üzemi tanácsok, illetve minden érdeklődő tájékoztatása a munka világát érintő kérdésekben.
Tovább az új jogi kiadványokra

Tájékoztató

Koronavírussal kapcsolatos munkajogi tájékoztató ÁFEOSZ-COOP Szövetség

Adójog

A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)
A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezességvállalás
A hitel könyvelése
A kisvállalkozások fogalma és kritériumai adójogi szempontból
A kkv-k meghatározása, jellemzői
A munkavállalót terhelő közterhek
A munkáltatói kedvezmények rendszere
A munkáltatót terhelő közterhek
Adóeljárások rendszere
Az adóvisszatérítési támogatás szabályai
Az akadálymentesítési támogatás
Az egyéni cégekre vonatkozó eltérő szabályok
Az egyéni vállalkozó
Az egyéni vállalkozó bejelentési kötelezettségei
Az egyéni vállalkozó könyvvitele
Az egyéni vállalkozó szerint választható adózási formák
Az otthonteremtési kamattámogatás
Az őstermelői tevékenységre vonatkozó adózási és járulékfizetési kötelezettségek
Általános forgalmi adóhoz kapcsolódó mentességek
Áruhitel, pénzkölcsönzés
Be- és kijelentési, bevallási szabályok
Biztosítékok, fedezetek
Családi adó- és járulékkedvezmény (SZJA)
Egyéb kisadók (eva)
Egyéni vállalkozó és őstermelő adózása - összegzés
Egyszerűsített foglalkoztatás
Első házasok kedvezménye
Fiatalok, többgyermekesek kamattámogatott lakáskölcsöne
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Kereskedelmi tevékenység átalányadózás szerinti adózása
Kisadók - kata
Kisadók - kiva
Kisvállalkozások és kisadók összehasonlítása
Kompenzációs felár
Költségtérítés
Lakástakarékpénztári megtakarítások
Megbízási díj
Mezőgazdasági őstermelő
Munkabértől eltérő juttatási formák
Széchenyi Kártya program
Társasági adó alanyai
Társasági adó alapja
Társasági adó bevallása
Társasági adó mértéke
Több gyermekes családok adó és lakhatási kedvezményei
Vagyoni betét, tagi kölcsön
Zálogjog

Cégjog

A biztosított követelésekre vonatkozó szabályok
A családbarát munkahely különböző formái, példák bemutatása
A családi élet és a munkavégzés összehangolásának fontossága
A felszámolási eljárás befejezése
A gazdasági társaság megszűnésének esetei
A gyermekes munkavállalók helyzete a cégekben (munkajogi, adójogi szempontból)
A gyermekgondozási támogatások (GYES és GYET)
A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése
A kényszertörlési eljárás
A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának (CSR) fogalma
Adó- és járulékbefizetésre vonatkozó kötelezettségek
Anyasági támogatás
Az alanyi adómentesség kedvezménye
Az egyéni cég és az egyéni vállalkozás megkülönböztetése
Az egyéni vállakozás szüneteltetése és megszüntetése
Az egyéni vállalkozás egyéb gazdasági társaság típusok fényében
Az egyéni vállalkozás finanszírozása
Az egyéni vállalkozás foglalkoztató képessége
Az egyéni vállalkozás megindításához szükséges vállalkozási stratégia és üzleti terv készítése
Cégformákban bekövetkező változások
Családi pótlék
Csődeljárás feltételei
Egyezségi tárgyalás
Egyezségkötés a felszámolási eljárásban
Egyéni cég, társas vállalkozás, betéti társaság
Egyéni és társas vállalkozások közötti különbségek
Egyéni vállalkozás alapítása
Egyéni vállalkozás összefoglaló táblázat
Felelősség a vállalkozás által felvett hitelért
Felszámolás, végrehajtás
Felszámolási eljárás
Fizetési haladék, fizetési határidő
Gazdasági társaság alapításával kapcsolatos teendők
Gazdasági társaságok alapításában és működtetésében bekövetkező változások
Gazdasági társaságok megszüntetésével kapcsolatos szabályok
Gazdasági társaságok vezetése
Gazdasági társaságokra vonatkozó törvények és rendeletek
Gyermek utáni kedvezmények, a cafetéria és az egyes meghatározott juttatások
Hogyan segíthet a cég a gyermekes munkavállalóknak és ez milyen haszonnal járhat
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés
Ingyenes és kedvezményes tankönyvellátás
Inkubátorházak
Jogi személyek átalakulása
Jogi személyek törvényességi felügyelete
Kisvállalkozások adózásának cégjogi összegzése
Kisvállalkozások finanszírozása
Kisvállalkozások foglalkoztató képessége
Kisvállalkozások könyvvitele
Kisvállalkozások meghatározása
Különböző társasági formák tartalmának változásai
Mikrovállalkozások jogszabályi háttere
Munkavállalók helyzete az eljárásban
Munkáltatói hitelek
Nyilvántartás
Önálló, partner, kapcsolt vállalkozás
Társas vállalkozási formák
Társas vállalkozások hitelfelvétele a cégjog rendszerében
Vagyonfelügyelő szerepe
Vállalkozási stratégia és üzleti terv készítése
Védelem a csődeljárás alatt
Végelszámolás, végelszámoló, végelszámolás folyamata

Munkajog

A felelősség sajátosságai az Mt-n kívüli egyes munkavégzésre irányuló jogviszonyokban
A kártérítési igény érvényesítésének lehetséges útjai
A munkabérrel kapcsolatos jogszabály és rendelet változások
A munkabérszerű juttatások formái
A munkabérszerű juttatások kifizetésének módozatai
A munkabért kiegészítő lehetőségek
A munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályok gyermekes munkavállalóknál
A munkaszerződés kötelező módosítása családos munkavállalóknál
A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás gyermekes munkavállalóknál
A munkavállaló kártérítési felelőssége az Mt.-ben
A munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok gyermekes munkavállalóknál
A szabadság (pótszabadság) a családos munkavállalóknál
A szociális partnerek és a kollektív szerződések szerepe a családbarát munkahelyeken
A távmunka szabályai
A tipikus és atipikus foglalkoztatás összehasonlítása
A tipikus munkaviszony meghatározó jegyei
Atipikus foglalkoztatás
Az egyszerűsített foglalkoztatásra, alkalmi munkára irányuló jogviszony
Az elbocsátás rugalmas lehetőségei, outplacement
Az Európai Unió atipikus foglalkoztatásra vonatkozó szabályozó eszközei
Az idénymunka szabályai
Az önfoglalkoztatás
Az ügyvezető, vezető tisztségviselő fogalma
Balesetből származó jogok, kötelezettségek
Bedolgozói munkaviszony
Egyszerűsített foglalkoztatásról
Esélyegyenlőség előmozdítása – „a pozitív diszkrimináció”
Felelősség megállapítása, kártérítés formája, mértéke
Foglalkozási megbetegedés, kockázat elemzés
Határozott idejű munkaviszony
Háztartási munka
Iskolaszövetkezet
Iskolaszövetkezeteken keresztül kiközvetített tanulók munkavállalása
Jognyilatkozatok közlése és kapcsolattartás
Kárenyhítés, elévülési idő
Kollektív szerződés szerepe a kártérítési felelősség és a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásának szabályozásában
Korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság
Közkereseti társaság, betéti társaság ügyvezetője
Köztulajdonban álló munkáltató
Munkabaleseti jegyzőkönyv, kapcsolattartás a munkavédelmi hatósággal
Munkaerőkölcsönzés
Munkaerő-kölcsönzés szabályai
Munkahelyi baleset, üzemi baleset, úti baleset
Munkajogi felelősségi rendszer a Munka törvénykönyve alapján
Munkarend, szabadság
Munkavédelem, biztonságos munkavégzés
Munkáltató kártérítési felelőssége az Mt.-ben
Nyári munka, diákmunka
Összeférhetetlenségi szabályok, felelősség
Rugalmas munkaidő a munkavégzés során
Titoktartás
Vezető állású munkavállaló
Vezető beosztású munkavállalókra vonatkozó külön szabályok
Vezető tisztség megszüntetése
Vezető tisztségviselő megbízási jogviszonyban

Társadalombiztosítási jog

A családtámogatási ellátások összegzése
A csecsemőgondozási díj (CSED)
A gazdasági társaságok tagjainak biztosítási kötelezettsége
A gyermek utáni ellátások a TB rendszerében
A gyermekápolási táppénz (GYÁP)
A gyermekgondozási díj (GYED)
A nyugdíjrendszerről
A szakképzési hozzájárulás
A szociális hozzájárulási adó
A táppénz
A társadalombiztosítás fogalma és rendszere
A társadalombiztosítási rendszerben fizetendő járulékok és a szociális hozzájárulási adó a társas vállalkozások esetében
A társadalombiztosításról
A társas vállalkozások és a társas vállalkozók helye a tb rendszerében
Aktív korúak ellátása
Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
Az egészségügyi hozzájárulás
Az egészségügyi szolgáltatási járulékról
Az egyéni cégekre vonatkozó eltérések
Ápolási díj
Baleseti ellátások
Baleseti ellátásokkal kapcsolatos eljárási kérdések
Családok támogatása
Egészségbiztosítási ellátások
Egészségpénztár nyújtotta lehetőségek munkaadók, munkavállalók számára
Egészségpénztárral kapcsolatos törvények és rendeletek folyamatos figyelése
Egyes öngondoskodási formák kedvezményes adózási szabályai
Egyéni vállalkozás alapvető közterhei
Egyéni vállalkozás-összefoglaló táblázatok
Fogyatékkal élők
Időskorúak járadéka
Járulékfizetési kötelezettség társas vállalkozó és társas vállalkozónak minősülő ügyvezető esetén
Ki és milyen járulékokat fizet
Közgyógyellátás
Különleges adózási kontrukciók az egyéni vállalkozások körében
Méltányossági alapon megállapított pénzbeli ellátások
Munkaadók és munkavállalók teendői az egészségpénztárral kapcsolatosan
Munkabaleset és foglalkozási megbetegedés
Munkavégzés nyugdíj mellett
Munkáltató járulékkal, kedvezményes járulékkal terhelt kifizetései
Nyugdíj számításának alapjai
Nyugdíj, rokkant nyugdíj, baleseti ellátás
Nyugdíjellátások
Nyugdíjemelés szabályai
Öngondoskodás
Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár
Rehabilitáció
Rokkantsági ellátás
Súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségek és fogyatékosságok
SZÉP kártya meghatározása
SZÉP kártya működtetésére vonatkozó szabályok
SZÉP kártya nyújtotta lehetőségek
Szociális ellátások
Társadalombiztosítási járulék és SZJA kapcsolata
Társadalombiztosítási járulék vagy szociális hozzájárulási adó
Társas vállalkozással kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás, bevallás, befizetés, mulasztás
Társas vállalkozók összefoglaló táblázat és változások